Logo Tasarımı

Logo Tasarımı

Logo Nedir?

Kısaca işaretleme anlamına gelebilir diyebileceğimiz logo, işletme, kurum, kuruluş, dernek, vakıf gibi bir çok müteşebbüsün faaliyette bulundukları alanda ve faaliyetleri ile ilgili kullandıkları ismin yanında, ismin akıllarda kalıcılığından daha kolay olduğundan yola çıkarak kullandıkları işaretlemeye denir. Bu işaret çoğu zaman yapılan işi anlatmaya çalışmışsa da yine birçok kullanılan işarette bu göz ardı edilmiştir. Ancak insan hafızası okunan yazıyı, yanında bir de işaret ile eşleştirirse bunu daha kalıcı olarak saklamaktadır. Bunun farkedilmesi sonucu da işaretleme önem kazanmıştır.

İşaretleme günümüzde genel olarak 2 şekilde yapılmaktadır.

 • Amblem
 • Logotype
Amblem

Tek başına bir kelime anlamı taşımayan harflerden, çizgi ya da resimler kullanılmak sureti ile oluşturulan ve temsil ettiği işletme, ürün ya da hizmete bir çeşit kimlik kazandıran şimgelerdir. Genel olarak incelemek gerekirse oluşturulma şekilleri bakımından dört ayrı maddede inceleyebiliriz.

Amblem Çeşitleri
 • Harflerden Oluşan Amblemler
 • Biçimleriyle Firma Hakkında Bilgi Veren Amblemler
 • Harf ve Resimsel Biçimlerin Bir Arada Kullanıldığı Amblemler
 • Sembolik Amblemler
Logotype

Logotype, bir işletmenin, ürünün ya da hizmetin logosunun dahilinde bulunan ve o işletme, ürün ya da hizmetin ismini içeren yazıdır. Bazı logolar sadece logotype ile oluşurlar (Örn: Coca Cola). Bunun için uzmanlarımız tarafından gerekirse firmaya özel font tasarlanarak harflerin birbirine olan oran ve uyumları sağlanarak hiçbir tipografik soruna mahal vermeden özgün bir logo tasarlanmış olur.

Logotype Çeşitleri
 • Harflerden Oluşan Amblemler
 • Biçimleriyle Firma Hakkında Bilgi Veren Amblemler
 • Harf ve Resimsel Biçimlerin Bir Arada Kullanıldığı Amblemler
 • Sembolik Amblemler

Logo Tasarımında Dikkat Edilecek Unsurlar

Sadelik

Logo tasarımının başarılı tüm örneklerinin en önemli ortak özellikleri sadelikleridir. İnsanları sade ve basit tasarımlar çeker çünkü verilmek isteneni kolayca anlayıp anımsayabilirler. Karmaşık ve kalabalık tasarımlar örneğin içinde ayrıntılı resimler barındıran logolar insanların dikkatini dağıtır.

Oranlar

Logo ebadıyla değil, oranlarıyla sabitlenmelidir. Logo kullanılacağı her alanda farklı ebatlarda kullanılacağından her ebatta iyi görünecek oranlara sahip olmalıdır. Örneğin bir kalemin üzerinde de aynı etkiyi korumalı, bir bina giydirmesi üzerinde de... Logo tasarımının oranlarıyla oynanması - genişletilip daraltılması veya çarpıtılması - tüm etkisini değiştirecek ve büyük olasılıkla çirkin görünmesine sebep olacaktır. Zaten bu tür problemlerle karşılaşılacağı düşünülerek logo tasarım aşamasında ne çok geniş ne de çok uzun olarak tasarlanmamalıdır.

Renk

En iyi bilinen logolar genellikle bir veya iki renk olarak tasarlanmışlardır. Çok az üçten fazla renk kullanılan iyi logo vardır. Fazla renk logoyu algılamayı zorlaştıracağından akılda kalıcılığı engelleyecektir. Az renk kullanılması uygulama maliyetlerini de düşüreceğinden sürekli avantaj sağlar.

Yazı Karakterleri

Logo tasarımını yaparken çok çeşitli yazı karakter ve stil kullanılabilir. Ancak hem harf yapısı hem de yazı dengesi açısından bozuk olan logolar herkes tarafından fark edilmese de çok kötü etkiler yaratabilir. Tıpkı bir sokağın binalarının hem sağlamlığının hem de güzel ve birbiriyle uyumlu görünmesinin çok önemli olduğu gibi.

Uygulama

Logo tasarımında unutulmaması gereken konulardan biri uygulamadır. Eğer bir logo Tasarımına farklı uygulama alanları hesaba katılmadan başlanırsa hem kullanımında çok büyük zorluklar yaşanabilir, hem de tutarlılık ilkesi çiğnenmiş olur. Uygulama alanları ve teknikleri düşünülmeden tasarlanan logolarda hem kalite bozulacak, hem farklı renk ve formlar kullanılmasının yolu açılmış olacak, hem de uygulama maliyetleri artacaktır.

Özgünlük

Logo, temsil ettiği firmayı, ürünü ve sektörü iyi anlatmalı ama aynı zamanda özgün olmalıdır. Bazı sektörlerde veya alanlarda yer etmiş sembol veya renkler vardır. Örneğin eczane logolarında kırmızı rengin, sağlık alanındaki logoların yılan figürünün, askeri kuruluşlarda kartal figürünün kullanılması gibi. Bu alanlarda bile bu klişeleşmiş semboller ve renklerin başka bir logoyu çağrıştırmayacak özellikte tasarlanması gerekir. Çünkü logo ne kadar hoşa giden bir tasarım da olsa eğer istenmeyen bir şeyi çağrıştırıyorsa iyi bir logo değildir.

Logo Tasarımı Teslim Formatları

Teslim edilecek dosya formatları:
 • Vektörel : Freehand (fh9, fh11), Illustrator (ai)
 • Piksel esaslı: tiff, jpeg, gif (72 ve 300 dpi)
 • PDF ve EPS
Teslim edilecek renk formatları:
 • Pantone
 • CMYK - RGB

Menü

Sosyal Ağlar